Linder-es

Cultuurhistorische waarde.

De Linder-es bevindt zich ten noorden van Lonneker aan weerszijden van de Vegerweg. De erven, die al rond 1200 genoemd worden en beschreven zijn in het boek “Stad en land van Twente” van Stroink, bevinden zich aan de zuidkant van de Linderes, richting Landweerweg.

Op de meeste erven wonen nog dezelfde families als in 1200.  Deze erven bezitten grond aan zowel de ene als aan de andere kant van de Landweerweg en “voeden”het bestaan van de Linderes.

De Landweerweg was in de Middeleeuwen een hooggelegen wal met aan weerszijden ondoordringbaar struikgewas ter bescherming tegen indringers, zowel mensen als dieren. Er waren doorgangen door de landweren, waar tol geheven werd.

De Linder-es is een uniek gebied in de directe omgeving van Enschede, mede doordat de es nog onaangetast  is. Ook op de uitlopers van de Linder-es, ten oosten van de Landweerweg en aan de overkant van de Lossersestraat, sieren enkele zeer oude boerenerven het landschap.

De Linder-es ligt op een stuwwal. In het midden ligt de waterscheiding tussen Regge en Dinkel. De waterloop naar het oosten en zuidoosten, richting Dinkel, kent vele mooie sloten, hier en daar vrij meanderend, met natte plekken in de bochten.

 ==============