Gedenksteen in de zuidgevel van de Gereformeerd-Reformatorische kerk in Neuenhaus (Graafschap Bentheim) Duitsland.

Voorouder-relatie  SPECMAN wordt nader onderzocht.

(Zie Th.M.A. Spekman, Gen V-3 in Stamreeks)

                            

 

IN SOLIUS DEI GLORIAM

HUIUS TEMPLI LAAPIDES FUNDAMENTALIS ANNOBILISS: D0: ARNOLD JOD. DO: ETZBACH DO:DE LANGEN NOMINE ILLUSTRIS:ET GENEROSISS: DOM: ERNEST WILHELMI: COMITIS IN BENTHEIM ETC. ETC. ET OMNIUM D: D ORDINUM HUIUS COMITATUS SUNT POSITI.

INOCHOATI MDCLXXXIV

RECEPT: GENERAL: ET JUDICE HER A! GESSELER DIRECTORE . PASTORIBUS ARN. WIL. SPECMAN ET NICOLAUS METELLERCAMP. CONSULIBUS BERN. LUBELEY. ANT. FRANTZEN, JO. KLIPPINCK. LAMB. STEVENS ET RATIONARIO HENR. KELLER SUCCEDENTIBUS PRO TEMPORE JOH. METELERCAMP. CONSULIBUS. JOH. JACOBS ET WILH. ROTGERS.

CONSUMMATI MDCLXXXVI


===============================
Transcriptie:

Ter ere van de enige God zijn de fundamentstenen van deze tempel door de zeer edele Heer Arnold Jodokus, Heer van Etzbach, Heer van Langen, in naam van de zeer doorluchtige en edelmoedige Heer, Ernst Wilhelm, Graaf van Bentheim enz. en alle Heren van Stand van deze graafschap gelegd.

Begonnen in 1684

toen heer A. Gesseler , Gemeentelijke belastingontvanger en Rechter, leider was; onder de Pastores Arnold Wilhelm Specman en Nicolaus Metelerkamp en de raadsheren Bernh. Lubeley, Anton Frantzen, Johann Klippinck en Lambert Stevens, en de Penningmeester Hendrik Keller en de toenmalige opvolgende Pastores Johann Metelerkamp en de Raadsheren Joh. Jacobs en Wilhelm Rötgers,

Voltooid in 1686

=====================

Noot:

De steenhouwer heeft Specman niet juist gespeld.
Pastor Speckmann zelf schreef zijn naam als Speckmann.
(zie doopboek mei 1664 van genoemde kerk)

boven ^

homepage